RT S.L.I.M.© 2015 All rights reserved.  KVK: 20156607

Web design: M Derwig

Welkom Nieuw

Hoofdrekenen:

Vanaf 2014 wordt bij leerlingen van het VMBO het examen hoofdrekenen afgenomen.

Deze leerlingen worden “afgerekend” op hoofdrekenen.

Ook gaat dit gelden voor studenten van het MBO.

Op verschillende functieniveaus gaat dit plaats vinden. Voor het VMBO BBL/KBL en MBO niveau 1 t/m 3 betreft dit de functieniveaus 1 en 2.

Het gaat om de volgende domeinen: Getallen, Verhoudingen Meten/Meetkunde en Verbanden.

RT S.L.I.M.  kan uw kind begeleiden om tot beheersing van de verschillende niveaus te komen.


VCA:

Op het praktijkonderwijs, VMBO en MBO wordt van sommige leerlingen en studenten verwacht dat zij hun VCA behalen. VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om werknemers/stagiëres  veiliger te laten werken en het aantal ongelukken op de werkvloer te verminderen.

RT S.L.I.M. kan uw kind begeleiden om de stof eigen te maken en zich voor te bereiden op het examen.


RT S.L.I.M. biedt begeleiding aan:

- leerlingen van het Basisonderwijs

- leerlingen Praktijkonderwijs
- leerlingen VMBO BBL/KBL

- studenten MBO niveau 1 tot en met 3

- ouders (advies)

RT S.L.I.M. Is een kleinschalige praktijk voor Remedial Teaching.

Begeleiding wordt verzorgd bij de leerling of student thuis of op de school waar de leerling of student zit.

Ook voor advies aan ouders/verzorgers.

Doelgroep